dinin bitmesi

helvetica
müslümanım, ama bu soru ateistlerin durmadan dinlere laf atmasından dolayı yazılmıştır.kos koca tanrılara hiçbir çözüm önermeden laf atan ateistler maalesef dinsel vicdanı da gözardı ediyor.dolayısıyla dinin niçin görünür çağda bitmeyeceğini açıkladım:
din vicdan kurumunu sorgulanamaz bir meşru hale kavuşturmak için ortaya çıkmıştır.Zira vicdanı tanrının yasaları diyerek ilahi bir kudretle ilişkindirmediğiniz de oldukça kişiden kişiye değişen bir yapıda kalıyor.zaten şu anda birçok topluma "vicdansızca" gelen kadın taşlama ritüeli, bunu gerçekleştiren toplumların dini inancından yani ilahi vicdanından geliyor.kadın taşlayanlar bunun ahlaksızca olduğunu değil aksine ahlaklı ve vicdani olduğunu düşünüyor.elbette dinin haricinde kültür ve siyasi kurallar gibi etmenlerde vicdanı etkileyebiliyor.ancak "aşırı dinciler" örneğinde de gördüğümüz gibi tarihin hiçbir döneminde "din kaynaklı vicdan" kadar vicdan faktörü etkili olmamıştır.bu da dinin vicdanı meşru etmesinden ve şekillerdirmesinden dolayı, dinin gerekçesini ortaya koyuyor.şu veya bu sebebten dini reddeden insanlar, acaba dinin yokluğunda insanları hangi faktörler vicdanlı olmaya yönlendirmeyi amaçlıyor? mutlak bir siyasi hakimiyet (sosyalizm) , ya da herkesin birbirine karıştığı mutlak bir kültürel baskı (mahalle baskısı) mı öneriyor? işin ilginç tarafı günümüz insanlarının çoğu totaliter rejimlere ve mahalle baskısına lanet yağdırıyor.bu bağlamda günümüz konjektüründe dinin bitmesi için hiçbir sebep göremiyorum.tanrılara lanet etmek yerine vicdanı meşru halde tuttukları sürece, tanrılara saygı duymaya devam etmeliyiz
mouse
zaten artık din diye birşey kalmadı. daha doğru ifade etmem gerekirse herkez kafasına göre takılıyor. yani dinin gerekliliğini yerine getirmek insanlara zor geliyor

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol